سئو با آموزش گوگل آنالتیکس

آموزش گوگل آنالیتیکس برای سئو (google analytics)

  گوگل آنالیتیکس چیست؟ اگر هنوز با این ابزار کاربردی گوگل آشنایی ندارید، آن را در وب سایت خود نصب نکرده اید، یا آن را نصب کرده اید اما هرگز به داده های مورد نظرتان دست نیافته اید، این پست برای شماست. با ویرلن همراه باشید: آموزش گوگل آنالیتیکس گوگل آنالتیکس در پیشبرد امور سئو اطلاعت بیشتر دربارهآموزش گوگل آنالیتیکس برای سئو (google analytics)[…]