دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ حرفه ای از طریق بازاریابی مجدد یا ریتارگتینگ

بازاریابی مجدد چیست و چه سودی برای کسب و کارهای کوچک دارد؟ تصور غلط رایج میان بسیاری از بازاریابان این است که مصرف کنندگان از تبلیغات اینترنتی آنها در وب سایت ها متنفر هستند. طبق گزارشی که توسط Page Fair منتشر شده ، ۶۱۵ میلیون از دستگاه ها در حال حاضر از بلاک کننده های اطلاعت بیشتر دربارهدیجیتال مارکتینگ حرفه ای از طریق بازاریابی مجدد یا ریتارگتینگ[…]