دیجیتال مارکتینگ با تبلیغات کلیکی هدفمند

دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی مجدد از طریق تبلیغات کلیکی هدفمند

هنگامی که بحث جذب بازدید کننده جدید به میان می آید، بسیاری از شرکت ها هنوز به شدت به تبلیغات بنری و کلیکی متکی هستند تا سایر روش های دیجیتال مارکتینگ! اما چرا؟ بهتر است بدانید که در انواع تبلیغات بنری و تبلیغات کلیکی متوسط نرخ کلیک (click-through) به ازای نمایش یک صفحه بسیار پایین اطلاعت بیشتر دربارهدیجیتال مارکتینگ و بازاریابی مجدد از طریق تبلیغات کلیکی هدفمند[…]