دیجیتال مارکتینگ با ایمیل مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ با ترفندهای جدید ایمیل مارکتینگ

تبلیغات از طریق ایمیل از قدیمی ترین روش های دیجیتال مارکتینگ به شمار میرود. از لحظه پیدایش ایمیل مارکتینگ در دنیای تبلیغات اینترنتی با پستی و بلندی های زیادی مواجه شده است. وجود ایمیل های تبلیغاتی نامربوط و یا همان اسپم، بسیاری از کارآفرینان را از ورود به این بازار باز داشته است. و البته سوال اطلاعت بیشتر دربارهدیجیتال مارکتینگ با ترفندهای جدید ایمیل مارکتینگ[…]